Saskia De Ryck treedt in voetsporen van vader Leo

Saskia De Ryck is de dochter van wijlen Leo De Ryck, ereburger van Affligem en eerste schepen. Zij zal kandidaat zijn op Lijst Burgemeester. Het was de uitdrukkelijke wens van Leo op zijn sterfbed dat zijn dochter in zijn voetsporen zou treden en zijn gedachtengoed zou verder zetten. Saskia stelt zich kandidaat uit eerbetoon voor haar vader en uit een engagement om de politieke droom van haar vader verder te zetten.

Saskia De Ryck: “Mijn vader heeft ons veel te vroeg verlaten. In de laatste weken van zijn leven zei hij me vaak dat zijn werk niet af was. Hij vroeg me of ik het zag zitten om zijn werk verder te zetten. Ik ga proberen om zijn werk af te maken met evenveel inzet en gedrevenheid. Ik ga ervoor zorgen dat hij van hierboven trots op mij kan zijn.”

Saskia is gehuwd, woont op de Blakmeers en is mama van 3 kinderen waaronder een tweeling. Haar vrije tijd gaat naar de zorg voor haar gezin en regelmatig gaat ze joggen en fietsen. Als gezin zetten ze zich ook in als opvanggezin voor kinderen die voor korte of lange tijd geplaatst worden door het Bijzonder Jeugdcomité. Lijst Burgemeester is voor Saskia een evidente keuze. Ze is trots op het werk dat reeds werd verricht en gerealiseerd. De domeinen waarvoor haar vader als schepen bevoegd was (toerisme, senioren, wonen, feestelijkheden) zullen haar bijzondere aandacht krijgen.

Topartikels editie Ninove-Dender