Snelheid gevaarlijke bocht in Doylijkstraat teruggebracht naar 50km per uur

De laatste jaren zijn er een aantal zware ongelukken gebeurd in de bocht aan de overgang tussen de Doylijkstraat en de Ijsbergstraat (kruispunt met de Roomstraat) in Dilbeek. Deze ongelukken leidden gelukkig enkel tot materi√ęle schade. Na analyse van de verschillende ongelukken blijkt dat een combinatie van onoplettendheid en te hoge snelheid als oorzaken kunnen aangeduid worden. Het snelheidsregime in de bocht is 70km per uur. In overleg met de politie, en ook op vraag van de buurtbewoners, besliste het schepencollege de snelheid voor en na de bocht te verlagen tot 50km per uur. Een snelheidsverlaging zonder voldoende controle is echter weinig effectief. Om die reden onderzoekt het schepencollege om de snelheid op deze plek (maar ook op andere locaties) te handhaven via automatische cameracontrole. Deze zouden in de loop van het najaar geplaatst kunnen worden.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland