Anderhalve maand hinder door werken op Ninoofsesteenweg

Nog tot eind april wordt er hinder verwacht op de Ninoofsesteenweg in Schepdaal. Tussen het kruispunten met de Ijsbergstraat en de Pedestraat worden uitbreidings- en aanpassingswerken uitgevoerd aan het waternet. Vanaf eind maart tot half april zal er gewerkt worden vanaf de Pedestraat tot aan de Ijsbergstraat. Beide rijstroken richting Brussel worden afgesloten, waardoor al het verkeer afgeleid zal worden naar de rijstroken richting Ninove. Deze fase zal vermoedelijk de meeste hinder met zich meebrengen tijdens de ochtend- en avondspits.

De lokale politiezone Dilbeek vraagt respect te hebben voor de aanwezige werklieden en om de aangepaste snelheid te respecteren.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland