Mondmaskerplicht in schoolomgevingen Dilbeek blijft gelden tot 15 september

In Dilbeek fluctueert het aantal coronabesmettingen rond de alarmdrempel. Het college van burgemeester en schepenen heeft zich op maandag 23 augustus gebogen over eventuele bijkomende maatregelen. Er werd beslist om het besluit over de mondmaskerplicht in de omgeving van de scholen daarom te handhaven tot minstens 15 september.

Burgemeester Willy Segers benadrukt dat dit een voorlopige maatregel is, ingegeven door de instroom van Brusselse leerlingen in de Dilbeekse scholen: “We zijn bezorgd omdat Dilbeek vanaf 1 september opnieuw wordt geconfronteerd met een dagelijkse in- en uitstroombeweging van en naar Brussel, waar zowel de besmetting- als vaccinatiecijfers problematisch zijn. Daarom wordt er bijzondere aandacht gevraagd bij het begin en einde van de schooldag omdat dit de momenten zijn waarop veel ouders, familieleden of vrienden rond de schoolpoort verzamelen om hun kinderen af te zetten of op te halen.”

Dilbeek zal de situatie op de voet opvolgen en evalueren tegen half september

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland