Vernieuwde dorpskern Schepdaal wordt concreter

Het burgerinitiatief dat de dorpskern van Schepdaal moest hertekenen, werpt zijn vruchten af. De volgende stap is een permanente herinrichting.

In 2015 werd in Schepdaal een werkgroep opgericht met actieve dorpsbewoners die wilden nadenken over een leefbare dorpskern. Het initiatief kreeg uiteindelijk de steun van schepen Anneleen Van den Houte (N-VA) en gemeenteraadslid David De Freyne (N-VA), beide Schepdalenaren. De werkgroep kwam vorig jaar tot enkele voorstellen die gedragen werden door bewoners én het schepencollege. Zo werden er op korte termijn een aantal quick-wins gerealiseerd.

Aan de kleuterschool op de Vredestraat kwam er eenrichtingsverkeer en werd er Octopussignalisatie aangebracht. Op vraag van de handelaars werden er drie kleine blauwe zones ingericht. Aan de basisschool Klimop op de Marktstraat werd de eerste Dilbeekse schoolstraat ingesteld. Het kruispunt van de Dreef en de Geraardbergsestraat, dat heel breed en gevaarlijk was voor de zwakke weggebruiker, werd versmald met andere belijning en het zebrapad naar Mollekesweg werd dichter bij het kruispunt gelegd. In de Eylenbosschstraat en de Kerkhofstraat werden proefprojecten met eenrichtingsverkeer opgezet.

Intussen werd na evaluatie besloten om de éénrichting in de Kerkhofstraat af te schaffen en er parkeervakken in te richten. De éénrichting in de Eylenbosschstraat blijft behouden en de zone 30 wordt uitgebreid naar heel de zone tussen Dreef en Geraardsbergsestraat.

“Volgende stap is de definitieve inrichting van de Schepdaalse kern,” zegt schepen van openbare werken en mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA). “Er zijn middelen ter beschikking om een streefbeeld te maken voor een nieuwe dorpskern voor Schepdaal, waar het Marktplein en de Eylenboschstraat deel van uit maken. Op die manier kunnen we in de volgende legislatuur naar uitvoering gaan en wordt ook de dorpskern van Schepdaal aangepakt.”

 

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland