Uitbreiding parkeerverbod vrachtwagens aan op- en afritten

De gemeente Dilbeek voert een parkeerverbod in voor vrachtwagens tussen de op-en afritten van de Ring op de Robert Dansaertlaan en op de Ninoofsesteenweg tussen de Verheydenstraat en de Spanjebergstraat.

Het schepencollege vindt namelijk dat zwaar vervoer niet thuishoort in het centrum of bij het binnenrijden van de gemeente. Om die reden werd in het voorjaar van 2017 al een parkeerverbod voor zwaar vervoer ingevoerd op de parkeerstroken in de Kattebroekstraat.

Op 3 januari 2018 besliste het college van burgemeester en schepenen om dit parkeerverbod voor zwaar vervoer ook in te voeren langs de parkeerstrook onder de Ring op de Robert Dansaertlaan en langs de parkeerstroken op de Ninoofsesteenweg, langs beide zijden, tussen de Verheydenstraat en Spanjebergstraat.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland