Tijdelijke omleiding voor buslijn 810

Om de bewoners uit de kern van Itterbeek, en in het bijzonder de inwoners van het rusthuis en de serviceflats aan de Itterbeeksebaan, een betere verbinding aan te bieden richting Dilbeek centrum loopt momenteel een proefproject waarbij buslijn 810 een andere reisweg maakt.

Lijn 810 rijdt volgens de normale reisweg vanop de Itterbeeksebaan via de Kalenbergstraat naar de Ninoofsesteenweg en zo door naar het centrum van Dilbeek. De kern van Itterbeek bleef hiermee onbediend.

De Kalenbergstraat is bovendien gecategoriseerd als een lokale weg, ‘type 3’, waarbij de verblijfsfunctie dient te primeren. Dit betekent dat deze weg, mede omwille van het smal profiel niet geschikt is voor frequent en kruisend busverkeer.

Na een overleg tussen de gemeente Dilbeek en De Lijn, was De Lijn bereidt om het traject voor de bussen die langs de Kalenbergstraat rijden tijdelijk te wijzigen en de reisweg via de Itterbeeksebaan en de Ninoofsesteenweg om te leiden, en dit in beide richtingen.

Momenteel betekent dit enkel een wijziging in beide rijrichtingen voor buslijn 810.

Schoolbus 572 behoudt haar traject via de Kalenbergstraat omwille van de beperkte ritten (slechts 3 per dag).

Deze proefperiode loopt alvast tot eind september. Na afloop zal De Lijn een evaluatie opmaken en in samenspraak met de gemeente beslissen wat de definitieve reisweg wordt.