Burgemeester en gewezen eerste schepen verkiezen Merchtem boven Asse

Komt het ooit tot een fusie tussen Opwijk en Merchtem, of wordt het Opwijk en Asse? Het is ‘a never ending story’, een verhaal zonder einde. Onlangs werd de vraag nog eens opgeworpen toen minister Liesbeth Homans (N-VA) een schuldvermindering van 500 euro per inwoner koppelde aan de vrijwillige fusie van gemeentes.

Een aanlokkelijk voorstel waarbij de belastingvermindering als lokwortel dienst doet. Meteen kwam ook het voorstel van onderzoekscentrum Vives weer ter sprake. Dat stelt een fusie van Opwijk met Asse voor terwijl Merchtem zelfstandig blijft.

Uit de eerste reacties blijkt dat het Vives voorstel vooral koele minnaars heeft. Niemand wijst de fusies radicaal af maar niemand staat te springen om ze versneld door te voeren. Burgemeester Albert Beerens blijft wat op de vlakte maar vindt een fusie met Merchtem misschien toch wel wat meer voor de hand liggend. Asse en Opwijk verschillen toch erg veel van mekaar, vindt de burgervader.

Ook gewezen eerste schepen Paul Onselaere is een voorstander van de fusie met Merchtem. Vooral omwille van de bevolkingsaantallen. Een fusie met Asse zou een gemeente met 45.000 inwoners opleveren waarvan slechts 1 op 3 Opwijkenaar was. Met Merchtem ligt de balans meer in evenwicht. Beide gemeenten hebben zo’n 15.000 inwoners en zijn dus op dat gebied alvast elkaars gelijke. ‘Maar er zal nog heel wat water door de Brabantse beek vloeien voor het tot een fusie komt,’ voegt Onselaere er wijselijk aan toe.

Ook in andere gemeenten woedt de strijd. Wordt Affligem opgeslorpt door Aalst en komt er in het Pajottenland een monsterfusie met de stad Halle en de gemeente Gooik als grootste centra? Wat wel alom geapprecieerd wordt is de samenwerking in de politiezones en tussen aangrenzende politiezones.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk