Bestuur oogst kritiek met afschaffing voor- en naschools busvervoer

Het gemeentebestuur van Meise heeft beslist om de voor- en naschoolse busritten af te gelasten vanaf 1 januari 2023. Het vrijgekomen budget zal het bestuur naar eigen zeggen investeren in materialen en diensten die alle leerlingen in Meise ten goede komen. De ingreep stuit op kritiek vanwege oppositie en verbolgen ouders.

Sinds 2013 heeft het lokaal bestuur Meise de regeling van het leerlingenvervoer overgenomen van de VZW Sport en Recreatie. Momenteel zijn vier bussen ingeschakeld voor het voor- en naschoolse

leerlingenvervoer van de zeven gemeentelijke basisscholen in Meise. Twee bussen met chauffeur zijn van de gemeente en twee bussen met chauffeur worden extern gehuurd. Het gemeentebestuur staat in voor de begeleiding op de vier bussen maar de organisatie ervan verloopt heel moeilijk. “Het gaat om onderbroken shiften waarvoor heel moeilijk personeel te vinden is. Daardoor moeten vaak personeelsleden van andere diensten inspringen en is er geen continuïteit van begeleiding voor de kinderen”, aldus schepen van Onderwijs Jorn Lathouwers (LB+).

Daarnaast is er een groot kostenplaatje verbonden aan dit vervoer. “Jaarlijks kost het busvervoer 200.000 euro. Dit grote budget komt maar een beperkt aantal kinderen ten goede: minder dan 10% van de kinderen die in Meise naar school gaan, maken gebruik van het voor- en naschoolse vervoer. De helft van deze kinderen rijdt elke ochtend en avond mee, de anderen maken enkel op bepaalde momenten gebruik van het vervoer. Het budget dat vrij komt, willen we investeren in de scholen voor zaken waar alle kinderen van kunnen genieten: een veilige schoolomgeving, sport op school tijdens de middagspeeltijd, aankopen van didactisch materiaal, huiswerkbegeleiding, vernieuwen van de speeltoestellen, invoeren van een elektronisch beloningssysteem, enzovoort.”

Het vaste dagvervoer voor zwemmen, turnen en bibliotheekbezoek blijft wel behouden. Hier vergezelt de leerkracht zelf de leerlingen op de bus en is er geen extra begeleider nodig.

De oppositie spreekt van een onbegrijpelijke ingreep. “Het is ook de zoveelste beslissing die zonder enig overleg met de belanghebbenden werd genomen”, klinkt het bij Vooruit/Samen Anders. “Noch scholen, noch ouders werden geconsulteerd. Het is het zoveelste bewijs van het compleet asociaal beleid van N-VA en LB+. Hoe ouders zichzelf zullen moeten organiseren ‘s morgens en na einde van de school, maar ook de hogere kosten voor de ouders, de aangroei van de wagens en de verhoogde verkeersonveiligheid aan de scholen: het is duidelijk niet het probleem van dit nieuwe gemeentebestuur.” Er werd een online petitie gestart.

Ook de ouders reageren onthutst. Een aantal van hen bekijkt of en welke juridische stappen ze kunnen ondernemen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise