Denderleeuw heeft vernieuwd GAS-reglement

In Denderleeuw is een nieuw GAS-reglement van kracht. Het reglement werd aangepast aan de federale GAS-wetgeving. De nieuwe bestuursploeg maakt er een prioriteit van om de gemeente aangenaam en proper te maken.

“In een ideale wereld zijn GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties) overbodig, maar helaas houdt niet iedereen zich aan de regels”, zegt burgemeester Jo Fonck (SP.A-Open.

“Bovendien worden steeds meer overtredingen niet langer door het parket vervolgd. Hierdoor kan straffeloosheid ontstaan. Met de gemeentelijke administratieve sancties kunnen steden en gemeenten een straf opleggen voor inbreuken op het politiereglement zonder tussenkomst van de rechtbank. Het is een manier om overlast en asociaal gedrag aan te pakken. Een snellere en efficiënte bestraffing moet de overtreder bewustmaken dat overlast veroorzaken niet door de beugel kan.”

“Het gaat om duidelijke spelregels waarmee we paal en perk willen stellen aan overlast zoals vervuiling, wildplassen, fout parkeren en lawaai”, aldus Fonck. “We gaan niet meteen een GAS-sanctie opleggen. Eerst zullen we onze inwoners aanspreken op hun plicht. Blijven ze volharden in de boosheid, dan starten we uiteraard een administratieve procedure op bij de sanctionerend ambtenaar van de provincie. Maar eerst werken we preventief. Want ik blijf erbij: voor ons zijn het enkele regels om aangenaam samen te leven.”

Het nieuwe GAS-reglement en informatie over de GAS-procedure en de mogelijke sancties is terug te vinden op www.denderleeuw.be/gas.

Met specifieke (niet-dringende) klachten kun je terecht bij je wijkagent – www.lokalepolitie.be/5439/contact/je-wijk – of via het hoofdcommissariaat, 053 840 800 – info@pz5439.be.