Ouders vragen ouders het veilig te houden

De ouderraad van GO! basisschool Atheneum ontwierp een affiche om ouders te vragen om het veilig te houden wanneer ze hun kinderen naar school brengen en ophalen. Om hun vraag extra in de schijnwerper te zetten kocht de school ‘groene mannetjes’ en twee grote infoborden. Alle kinderen kregen de kleine versie van de affiche mee naar huis. 

Tijdens de ouderraad waren alle ouders het erover eens dat de schoolomgeving een pak veiliger moet. “Sommige bestuurders rijden veel te snel”, vindt Nancy Molin, co-voorzitter van de ouderraad . “In plaats van te stoppen wanneer ik wil oversteken, rijden sommige wagens nog snel door.”

De directeur heeft de kleine versie van de affiche deze week ook uitgedeeld aan de schoolpoort. “We vragen aan alle ouders om traag te rijden en alle verkeersregels te respecteren”, verduidelijkt co-voorzitter Bonnie Van de Steen. “We willen graag veilig naar school komen.”

De school kocht ook de bekende groene mannetjes aan om er bij automobilisten de aandacht op te vestigen dat ze extra voorzichtig moeten zijn. Ze worden elke dag bij aanvang en op het einde van de schooldag op strategische plaatsen neergezet. “We hopen dat onze actie ertoe bijdraagt dat de verkeersregels in onze schoolomgeving nauwgezet worden opgevolgd”, licht directeur Peter Van Hove toe.

Voor meer informatie over de aanpak van de school kan je terecht op de website www.bsgodenderleeuw.be.

Foto: Meester Arne, enkele ouders van de ouderraad en enkele leerlingen van de leerlingenraad.

Topartikels editie Ninove-Dender