Pastoor Koen gaat weg omwille van diepe meningsverschillen

Pastoor Koen Verheire verlaat de Pastorale Zone de bron omwille van de “visies, gewoontes en benaderingen zoals ze in pastorale zone De Bron sterk leven en door meerdere invloedrijke personen hard gemaakt worden”. Dat schrijft hij in een brief aan de gelovigen van de pastorale zone.

De meningsverschillen leidden blijkbaar tot onverenigbaarheden “waarin ik onvoldoende thuis kan komen”. Pastoor Koen verlaat De Bron niet met slaande deuren maar in alle stilte.

“Onze deken, Dirk De Gendt en gemeenschapsbegeleider Steven De Ceuster (…) zullen zich met hun beste krachten inzetten opdat de overgang voor iedereen zo comfortabel mogelijk verloopt”.

Na het afscheid van Pater Karel in 2017 zijn de parochies Merchtem, Bollebeek en Mollem (die samen de pastorale zone De Bron) vormen, nu – na het afscheid van Pastoor Koen Verheire – nu al aan een tweede nieuwe zielenherder toe. Of er een nieuwe pastoor kan gevonden worden en hoeveel tijd dat in beslag zal nemen is een open vraag.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk