Nieuwe klaslokalen voor gemeenteschool Welle in voormalig bankgebouw in gebruik

Het vroegere Fortisgebouw in de Hertstraat wordt op 1 september in gebruik genomen door twee klassen van de Gemeentelijke Basisschool Welle. In afwachting van een volledige vernieuwing stoomden de gemeentediensten de gelijkvloerse verdieping klaar. Zo blijft het gebouw niet jaren leeg staan tot het subsidiedossier afgerond is.

Eind 2020 kocht Lokaal Bestuur Denderleeuw het voormalig Fortisgebouw in de Hertstraat te Welle aan. “Dit gebouw werd om strategische redenen aangekocht om de toekomstige uitbreiding van de Gemeentelijke Basisschool Welle mogelijk te maken. Het vroegere bankgebouw wordt immers langs alle zijden omringd door de schoolsite”, legt schepen Jan De Nul, bevoegd voor Facility en Onderwijs, uit.

Voor deze uitbreiding van de Wellese gemeenteschool zal een subsidieaanvraag ingediend worden bij Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs van de Vlaamse Overheid. Schepen Jan De Nul: “Omdat zo’n dossiers een lange doorlooptijd hebben, besliste het Lokaal Bestuur om het bestaande Fortisgebouw tijdelijk in te richten zodat de gemeenteschool Welle het gebouw toch al kan gebruiken.”

De afgelopen maanden zorgde de gemeentelijke dienst Facility ervoor dat het gelijkvloers ingericht werd tot twee grote klassen en een klein zorglokaal. Ze braken overtollige muren af en bepleisterden en herschilderden de twee klassen. Ze voorzagen de klassen ook van nieuwe plafonds, inbouwkasten en waar nodig nieuwe vloerbedekking “En onze groendienst en wegendienst zorgden voor een piekfijne aanleg van het omliggende gras, de beplanting en een toegangspad van op de speelplaats”, vervolgt schepen Marnick Vaeyens.

“Onze diensten hebben fantastisch werk geleverd en het resultaat mag gezien worden! We zijn dan ook verheugd dat op 1 september een kleuterklas en het zesde leerjaar het schooljaar kunnen starten in dit gebouw”, zegt schepen Jan De Nul. “Volgend jaar wordt ook de bovenverdieping van het Fortisgebouw aangepakt. Tegen 1 september 2022 zullen dan nog twee extra klassen gecreëerd worden, waardoor het hele vroegere bankgebouw in gebruik zal zijn.”

Kwalitatieve onderwijsgemeente

Lokaal Bestuur Denderleeuw werkte er de voorbije jaren hard aan om van Denderleeuw een aantrekkelijke en kwalitatieve onderwijsgemeente te maken. Niet alleen werd geïnvesteerd in de uitbreiding van de gemeentescholen in Iddergem en Welle, ook nam het lokaal bestuur het voortouw in de overlegplatformen voor de verdeling van de onderwijssubsidies voor infrastructuurwerken in de lagere en secundaire scholen.

In samenwerking met MOS Oost-Vlaanderen stimuleert het lokaal bestuur bovendien de aanleg van groene en avontuurlijke speelplaatsen met het project ‘Speelplaats Deluxe’. Voor het basisonderwijs investeerde het bestuur in een centraal aanmeldingssysteem voor de inschrijvingen en eveneens in de aanwerving van onderwijsopbouwwerkers die de Denderleeuwse scholen flankerend ondersteunen, onder meer met projecten rond huiswerkbegeleiding en vormingssessies.

Topartikels editie Ninove-Dender