Steunpijlers nieuwe Kemelbrug klaar

De bouw van de nieuwe Kemelbrug in Denderleeuw vordert goed. De twee betonnen steunpijlers van de nieuwe brug, aan weerszijden van het spoor, zijn sinds enkele dagen volledig klaar, meldt Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoorwegnet.

Sinds begin dit jaar rijdt het verkeer langs een tijdelijk verlegde toegangsweg, nodig om ruimte te creëren voor de pijlers waarop de nieuwe brug zal rusten.

In de loop van januari en februari werden tientallen palen in de grond geboord om een stevige fundering voor deze pijlers te maken. In de tweede helft van februari werd het beton van de eerste steunpijler op de fundering gestort. Nu is ook de tweede pijler afgewerkt.

klik om te vergroten
klik om te vergroten

Vorige maand richtte de aannemer ook een derde, tijdelijke, steunpijler tussen de sporen op, maar die dient enkel tijdens de opbouwfase, omdat de brugdelen nog niet hun uiteindelijke dikte hebben. Nadat de extra betonlaag op de brugdelen gestort is, kan dit extra steunpunt weggenomen worden.

In het laatste weekend van mei worden de grote geprefabriceerde brugdelen op de steunpijlers geplaatst.

In dat weekend is alle trein- en wegverkeer ter hoogte van de brug onmogelijk en geldt een omleiding.

Ook de afvoer van de met asbest vervuilde grond ter hoogte van de A. Rodenbachstraat is afgerond.

Na extra staalnames en analyses voerde een gespecialiseerde firma in februari en maart de vervuilde grond volgens de wettelijke voorschriften af naar een speciale asbestverwerkingsinstallatie.