Renovatie Dewaco blokken in de prijzen

De sociale huisvestingsmaatschappjj Dewaco heeft twee prijzen gewonnen binnen de bouwsector, namelijk de ‘Goed Praktijkprijs’ en de ‘Publieksprijs’. Het project wijk Ten Rozen in Aalst wordt gewaardeerd door jury en publiek.

Jaarlijks worden de ‘Beste Praktijkprijzen’ gekozen door een deskundige jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de sector, VIVAS en de Visitatieraad.

Dit jaar viel cv Dewaco-Werkerswelzijn in de prijzen, meer bepaald voor het prestatieveld ‘sociaal beleid’ voor de totaalaanpak van de leefbaarheid in de wijk Ten Rozen te Aalst.

De sociale huisvestingsmaatschappij heeft de verbetering van de woonomgeving gecombineerd met sociale maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren en heeft dat gedaan in nauwe samenwerking met bewoners en andere partijen.

Naast prijzen waarover een professionele jury besliste, was er dit jaar voor het eerst ook een publieksprijs. Ook deze werd gewonnen door Dewaco.