Steven Elpers eerste schepen

Door het ontslag van Ella De Neve om persoonlijke redenen werden de rangorde en de bevoegdheden van de schepenen herverdeeld. Steven Elpers wordt eerste schepen, na hem volgen Paul Van Den Eynde (2), David De Valck (3), Maarten Mast (4) en Mario Vandevelde (5). Julie Asselman zetelt in het schepencollege als voorzitter van het OCMW. De rangorde van de schepenen speelt een rol bij het vervangen van een afwezige burgemeester.

Over de herverdeling van de bevoegdheden (toen nog officieus) hebben we u al vroeger bericht. We sommen de belangrijkste wijzigingen toch nog eens op: Mario Vandevelde krijgt Peizegem en Peizegem kermis van David De Valck en staat lager onderwijs (De Plataan) af aan Maarten Mast. David De Vaclk krijgt er ook een bevoegdheid bij: Hamme en Hamme kermis.

 

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk