Religieus erfgoed in Sint-Amanduskerk krijgt inventaris

Vrijwilligers van Erfgoedcel Denderland starten met de inventarisatie van het religieus erfgoed uit de regio. Alle parochiekerken komen aan bod.

Starten doen ze vandaag met de Sint-Amanduskerk van Denderleeuw. Denderleeuw is pilootproject voor de regio.

“De ‘eerste werkdag’ staat volledig in het teken van kennismaking: er is een rondgang door de kerk, een toelichting over de geschiedenis van de parochie en het gebouw”, vertelt Jan De Nul (CD&V), schepen van Patrimonium en Erfgoed.

“We zijn trots dat de Erfgoedcel voor de Sint-Amanduskerk koos om van start te gaan. Het is dan ook een oude kerk met een rijke traditie. Het kerkgebouw zelf gaat terug tot de 13de, begin 14de eeuw. Dat weerspiegelt zich ook in de collectie: er werden in de loop der tijden heel wat waardevolle en betekenisvolle objecten verzameld.”

“De Erfgoedcel koos ook voor Denderleeuw wegens het enthousiasme van de kerkfabriek voor het project en hun bekommernis om hun erfgoed. Zij willen graag orde op zaken stellen door een correcte inventaris op te stellen en zo hun collectie te gaan herontdekken.”

Vrijwilligers

De vrijwilligers gaan wekelijks op vrijdagnamiddag aan de slag. Ze zullen systematisch alle objecten in de kerk – beelden, schilderijen, textiel, zilverwerk, altaren – overlopen, bestuderen, beschrijven en inventariseren, digitaal fotograferen en uiteindelijk invoeren in een databank.

De vrijwilligers kregen eind januari al een opleiding en worden begeleid door de Erfgoedcel Denderland en de Provincie Oost-Vlaanderen.

“De provincie heeft een jarenlange expertise op het vlak van religieus erfgoed en is dan ook de belangrijkste partner in dit project”, aldus erfgoedschepen De Nul.

“Zij stellen de digitale databank Erfgoedinzicht ter beschikking aan kerkbesturen. Dit is een beheerssysteem om alle collectiestukken nauwgezet bij te houden, maar die ook mogelijkheden biedt om de kerkcollecties bijvoorbeeld digitaal te tonen aan het publiek. Op die manier wordt het religieus erfgoed ontsloten voor een breder publiek, zonder te moeten vrezen voor diefstal of schade.”

Erfgoedcel Denderland wil van alle kerken uit het werkingsgebied (Aalst, Denderleeuw, Erpe-Mere, Lede en Ninove) een actuele en correcte inventaris van het roerend erfgoed opmaken. Een ambitieus project, aangezien er meer dan 50 parochiekerken zijn in deze regio.

Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen nog altijd aansluiten. En vrijwilligers met een erfgoed-interesse (ook buiten het religieus erfgoed) kunnen zich altijd op vele manieren inzetten, zeker ook in Denderleeuw. Voor meer info kan je terecht bij de cultuurdienst van Denderleeuw of de Erfgoedcel Denderland.