Heropbouw Strokapelleken van start

Ruim twee jaar geleden ging in Denderleeuw het Strokapelleken, dat zijn naam gaf aan het kruispunt van de Iddergemstraat met de Steenweg, tegen de vlakte.

Deze week werd in opdracht van het kerkbestuur OLV Ter Nood Huissegem gestart met de heropbouw van een nieuwe kapel. Mét een strooien dak uiteraard.

Het Strokapelleken werd destijds door het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) aangekocht, samen met een viertal verouderde woningen en een bouwvallige batterij aan garageboxen die het straatbeeld ontsierden.

“Voor het uitzicht van de directe omgeving was dit een goede zaak. En zeker ook voor de zichtbaarheid van de weggebruikers aan het befaamde kruispunt. Spijtig genoeg betekende dit ook dat de kapel moest verdwijnen. Het kerkbestuur OLV Ter Nood Huissegem en de Heemkundige Kring Iddergem hebben toen onmiddellijk gepleit voor de heropbouw van de kapel, en terecht”, stelt erfgoedschepen Jan De Nul (CD&V).

“Mijn voorgangers hebben deze vraag ter harte genomen en een gemeentelijke toelage van 16.500 euro geschonken aan het kerkbestuur”, zegt cultuurschepen Jürgen Ruysseveldt (SP.A).

“Het kruispunt Strokapelleken zou niet meer hetzelfde zijn zonder Strokapelleken natuurlijk. Het is niet voor niets dat deze duidelijk herkenbare kapel uitgegroeid is tot een alom gekende plaatsnaambeschrijving. De oudste verwijzingen zouden al dateren van omstreeks 1650.”

“Samen met het kerkbestuur en de heemkundige kring zijn we opgetogen dat de kapel er binnenkort terug in al zijn glorie zal bijstaan. Het Strokapelleken is een van die vele kleine maar niet onbelangrijke elementen die onze culturele identiteit vorm geven en die deel uitmaken van ons mooie Vlaamse erfgoed”, besluit De Nul.

(Foto: archieffoto Jacky Delcour 2012)