Weer geen gemeenteraad in Denderleeuw door afwezige oppositie

De gemeenteraad van Denderleeuw draaide donderdag opnieuw op een sisser uit. De fracties SP.A-Open, CD&V en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens bleven afwezig, duidelijk ook tot verbazing van de andere raadsleden.

Omdat de raad niet in aantal was, kon de agenda niet worden afgewerkt.

Een reden voor de afwezigheid werd niet gegeven en iedereen had zowat het raden naar welk tactisch spelletje er nu weer werd gespeeld. Mogelijk had de afwezigheid gewoon te maken met het feit dat op de agenda enkel punten stonden die de voorbije maanden al ettelijke keren werden weggestemd.

Het is nog niet duidelijk of er binnen twee weken al een nieuwe gemeenteraad (tweede oproep) zal worden samengeroepen, dan wel of het college pas binnen vier weken een nieuwe raad plant.

Ook over de nieuwe coalitiebesprekingen blijft het intussen oorverdovend stil. SP.A kondigde vorige maand een initiatief te zullen nemen. Gefluisterd wordt dat SP.A-Open en CD&V wachten tot de termijn is verstreken om in beroep te gaan bij de Raad van State tegen de beslissing van de gemeenteraad om de onbestuurbaarheid vast te stellen.