Brandweer Denderleeuw is wachten op nieuwe kazerne beu (+ foto's)

De brandweer van Denderleeuw hield vanavond aan het gemeentehuis een opmerkelijke actie als protest tegen de al jaren aanslepende problematiek rond de brandweerkazerne.

Het korps verstoorde de hele avond de gemeenteraad met loeiende sirenes en spoot het gemeentehuis en de inkom onder met blusschuim.

De brandweerkazerne van Denderleeuw werd al in 2006 en een tweede keer eind 2012 afgekeurd door de brandweerinspectie. Eind 2012 kocht Denderleeuw de site Van Roy aan, met de bedoeling er de technische dienst en de brandweer te huisvesten, maar ook dat verhaal dreigt er een van lange adem te worden.

In januari vorig jaar werd een aanbesteding uitgeschreven voor het aanstellen van een architect. In februari dienden elf architecten een voorstel in, maar pas in oktober werd een werkgroep samengesteld om de ingediende dossiers en offertes te vergelijken. Er werd uiteindelijk geen architect aangesteld, waardoor de termijn ondertussen is verstreken en de procedure volledig zal moeten hernomen worden.

‘De brandweer kreeg, na maanden van tijdverlies, pas onlangs een uitnodiging om begin juni opnieuw deel te nemen aan deze werkgroep. De brandweer vreest echter dat dit opnieuw een maat voor niets zal zijn en wil met aandrang vragen aan de gemeenteraad om zijn verantwoordelijkheid op te nemen’, aldus een mededeling van de brandweer van Denderleeuw.

Volgens het korps dreigt Denderleeuw door de aanslepende problematiek op termijn zelfs zijn brandweerpost te verliezen, ‘met alle nefaste gevolgen voor de gemeente en zijn inwoners’. De gemeentelijke brandweer is, zoals bekend, per 1 januari overgegaan in de Hulpverleningszone Zuid-Oost. De gemeente blijft echter verantwoordelijk voor de huisvesting.

Zonale studie

Tijdens de gemeenteraad – waar CD&V, SP.A-Open en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens alweer wegbleven, waardoor de raad dus weer niet in aantal was – toonde burgemeester Jan De Dier (N-VA) begrip voor de actie van de brandweer.

‘Ik moet allerminst worden overtuigd van de lamentabele, onhygiënische toestand in de kazerne, een situatie die trouwens al twintig jaar aansleept en waar de voorbije legislatuur totaal niets werd aan gedaan’, aldus De Dier, wiens uitleg overigens zwaar werd overstemd door de loeiende sirenes.

‘De brandweer weet echter zeer goed dat we over nul euro budget beschikken. Bovendien is het voortaan de brandweerraad die beslist over de huisvesting. De zone gaf een studieopdracht om na te gaan waar in de brandweerzone op termijn kazernes nodig zijn. Het resultaat van die studie wordt begin volgend jaar verwacht. Tot 2018 is Denderleeuw zeker over zijn kazerne, daarna niet meer. Maar dat geldt evengoed ook voor de andere gemeenten en steden met een kazerne.’

De Dier zegt dat de klacht rond de aankoop van de site Van Roy nog steeds loopt, maar dat hij binnenkort wel duidelijkheid verwacht.

‘Afstel dreigt’

De afwezige CD&V verspreidde eveneens een reactie op het brandweerprotest. Volgens de CD&V zijn de ‘bevolking en brandweer het slachtoffer van N-VA sfeerschepping.’

‘Deze actie was eigenlijk al veel langer verwacht. Het brandweerkorps en de bevolking dreigen het slachtoffer de worden van een eigen N-VA-verhaal en een gebrek aan opvolging van het dossier door de burgemeester. Van in het begin hebben we hiervoor gewaarschuwd, maar er werd naar ons niet geluisterd’, aldus schepen Jan De Nul.

‘Nu schermen met een lopend onderzoek inzake spreiding van kazernepatrimonium binnen de Zone Zuid-Oost belooft niet veel goeds. Dit uitstel dreigt een definitief afstel te worden en dit ten koste van ons eigen korps en onze eigen bevolking.’

‘De paraplu van de onbestuurbaarheid dient niet te worden bovengehaald. Anderhalf jaar terug dienden de knopen te worden doorgehakt, wat niet gebeurde. N-VA heeft zich hier in zijn eigen net verstrikt.’