Sint-Antoniuskermis levert 1.500 euro op voor Schoonderhage

De veiling van de varkenskop en de verkoop van jenever tijdens Kermis Sint-Antonius op 19 januari 2014 bracht 1012 euro op. De Heemkundige Kring Iddergem en het gemeentebestuur schenken deze opbrengst aan Schoonderhage, het woon- en dagcentrum voor mentaal andersvaliden in de Kloosterstraat.

Bovendien gaat ook een deel van de CD-verkoop ‘Eregem zingt’ naar deze organisatie. Op zaterdag 26 april om 11.30 uur wordt aan de directie van Schoonderhage dan ook een cheque overhandigd met de ronde som van 1500 euro!

‘Het volk van ‘Eregem’ kwam op zondag 19 januari opnieuw massaal naar buiten voor de varkenskopverkoop’, vertelt schepen voor Patrimonium Jan De Nul. ‘Dit jaar haddden we ook het weer mee. En dus was er veel volk en veel sfeer. ‘De beste editie ooit’, kwamen vele mensen me zelfs zeggen.’

En daar had de voorstelling van de cd ‘Eregem zingt’ zeker iets mee te maken. Het nummer ‘Eregem’ van Frans De Schrijver en ‘Sa laat ons vrolijk wezen’, vertolkt door Ba1 werden voorafgaand aan de feesten op professionele wijze opgenomen tijdens een live-sessie in de parochiezaal.

‘Er werd in Iddergem dan ook sterk uitgekeken naar het resultaat’, aldus De Nul. ‘Al meteen na de voorstelling ging de cd vlot over de toonbank. Ter plaatste werden meteen 130 exemplaren verkocht.’

De cd ‘Eregem zingt’ kost 7 euro en is nog steeds te verkrijgen in het administratief centrum, ’t Kasteeltje en bij de leden van de Heemkundige Kring Iddergem.

Foto: Jacky Delcour