Assese volksfiguur Albert Wees overleden

Vanmiddag is de bekende Assese volksfiguur Albert Wees overleden. Hij werd 70. Zijn overlijden wordt gemeld door zijn levensgezellin Marina Van Londersele.

Albert Wees was een geboren en getogen Assenaar en woonde zowat zijn hele leven op de Bloklaan, maar werd geboren als zoon van Pierre Wees in een van de huisjes in de wijk Schipper, waar zich nu de parking Koensborre bevindt. Zijn vele activiteiten in het sociale en sportieve lieven van Asse vallen nauwelijks te beschrijven.

Hij kende iedereen en iedereen kende hem. Albert was in Asse ook de man die onder toenmalig schepen José Van Laecken de eerste gemeentelijke sportraad oprichtte en als eerste een functie kreeg op de gemeentelijke sportdienst.

Hij werkte ook tientallen jaren voor en achter de schermen mee aan talloze sportclubs in Asse, in veel gevallen als secretaris. Naast wielrennen, voetbal en de duivensport ging zijn hart vooral naar alle oude volkssporten. In de volksmond genoot hij de bijnaam ‘Batman’, een naam die hij met enige trots droeg en die destijds nog door Michel Vanhaeleweyck werd bedacht.

De begrafenisplechtigheid zal plaatvinden op zaterdag 20 januari om 10 uur in de Sint-Martinuskerk van Asse.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk