Bouw van nieuwe kunstencampus kan rekenen op 500.000 euro uit Vlaamse Randfonds

De bouw van de nieuwe kunstencampus in Asse is onlangs gestart en het gemeentebestuur kan rekenen op een financiële meevaller. Want vanuit het Vlaamse Randfonds wordt 500.000 euro vrijgemaakt zodat de gemeente de gestegen bouwkosten kan opvangen.

De extra financiering vanuit het Vlaamse Randfonds is goed nieuws voor de gemeente Asse. Zo kan het ambitieuze project gerealiseerd worden, zonder dat er omwille van de gestegen bouwkosten aanpassingen moeten gebeuren aan de plannen. Naast nieuwe lokalen voor een grote kunstenacademie met de naam KunstAs, is er ook plaats voor lokale verenigingen. Zo is er een gedeelde repetitieruimte waar de harmonie Sint-Cecilia wekelijks kan repeteren en kan beschikken over een eigen clublokaal en berging. Er komt ook een zaal voor etentjes en andere activiteiten van lokale verenigingen.

“Het Vlaamse Randfonds, dat nog maar enkele jaren bestaat, verzamelt extra middelen voor investeringen in onze regio”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Zo kunnen we vanuit Vlaanderen ook financiële steun geven aan projecten zoals deze kunstcampus, die een breder regionaal belang hebben. Naast veel Assenaren zijn er immers heel wat leerlingen van buiten de gemeente die er deeltijds kunstonderwijs volgen. Ik ben blij dat we hier het verschil kunnen maken om het project goed te realiseren.”

In academie de KunstAs is er zowel plaats voor de domeinen beeld, woord, dans en muziek. Ook is er een actieve samenwerking met folkcentrum ’t Smiske. Het aantal inschrijvingen voor het huidige schooljaar tikt al ruim boven de 2.000 leerlingen aan en dit uit verschillende leeftijdscategorieën. “We probeerden op het juiste moment het dossier op de markt te zetten om zo niet teveel te betalen”, vertelt Asses N-VA-schepen Johan De Rop.

Het dossier werd uitgestuurd na de pieken in de materiaalprijzen en op een moment dat de orderboekjes van de grote aannemers leeg raakten. Twaalf firma’s tekenden in. “Maar ondanks deze sterke concurrentie zat zelfs de laagste offerte boven de ramingsprijs. We klopten gezien het specifieke karakter van het nieuw op te richten complex daarom aan bij het Randfonds. Met succes dus”, gaat schepen De Rop verder.

De gemeente Asse investeert zelf ruim 17 miljoen euro in het project. De bouw zal ongeveer 2 jaar duren. De voorlopige opening staat voor september 2025 genoteerd.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk