Overlast sportsite Waalborre te groot. Gemeente sluit kunstgras voetbalterreintje.

De overlast op sportsite Waalborre bereikt opnieuw een hoogtepunt, ondanks de inzet van heel wat partners op de site. Gemeentebestuur Asse last een zomerpauze in van drie weken om de rust te herstellen.

Sportsite Waalborre is al jaren een drukbezochte plek in het centrum van Asse.

Je kan er sporten in clubverband en sinds 2 jaar zet jongerenwerker Louis Mbem ‘de agora’ (het kleine kunstgrasveld) regelmatig open onder begeleiding. Vanuit de jongerenwerking van Groep Intro, voetbalclub FC Asse-Zellik, politiezone AMOW en het gemeentebestuur werd de afgelopen jaren hard samengewerkt om de site leefbaar te houden.

· Zo worden de openingsmomenten van de agorawerking afgetoetst met de buurt, zeggen jongerenwerkers Louis en Younes. ‘Als we de planning voor de agora opmaken, houden we rekening met de wensen van de buurt. Ze gaven aan dat er nood is aan een rustdag. En dus hebben we de zondagen uit de planning gehaald.’ Ook voetbalclub FC Asse-Zellik houdt de buren op de hoogte van hun planning door regelmatig te flyeren in de omliggende straten.

· Wanneer de politiediensten worden opgeroepen voor een interventie, trachten ze in eerste instantie te bemiddelen via het jeugdwerk. Dit maakt deel uit van het project ‘Connect’, dat een betere relatie tussen jongeren en politie beoogt.

· Tegelijk investeerde het gemeentebestuur in extra sportinfrastructuur voor jongeren in de gemeente. In 2021 werden op de Asphaltcosite twee trapveldjes aangelegd, als een alternatieve plek waar jongeren kunnen samenkomen en sporten. De terreinen worden zeker gebruikt, al blijft de speelwaarde op het kunstgrasveldje veel hoger.

Daardoor blijft de agora een aantrekkelijke plek, ook voor jongeren die zich niet aan de openingsmomenten houden. Ze klimmen over het hek of beschadigen de poort en creëren zo heel wat overlast. Buurtbewoners geven aan dat de maat vol is en vragen een oplossing op korte en middellange termijn. ‘Dit moet stoppen’, zo stelt ook schepen van Participatie, wijk- en dorpszaken Sigrid Goethals. ‘We willen jongeren laten sporten, maar vandalisme hoort daar niet bij.’

Daarom wordt de agora afgesloten van 13/7 tot en met 8/8. De voetbalgoals worden weggehaald en kunnen intussen hersteld worden en het terrein wordt fysiek onbruikbaar gemaakt om op te voetballen. ‘We willen een duidelijk signaal geven: buiten de geplande openingsmomenten is het agoraveldje niet publiek toegankelijk’, vult schepen Sigrid Goethals aan.

Tegelijk wordt met de jongeren van de agorawerking aan het einde van de zomer een participatietraject opgestart, om te bekijken op welke manier de trapveldjes op de Asphaltcosite nog verbeterd kunnen worden. Schepen van sport, Geert Heyvaert: ‘Vanuit de jongeren kwam de vraag naar meer inspraak over de inrichting van een voetbalterrein. Dat jongeren mee willen nadenken, geeft blijk van betrokkenheid. Met de jongeren die zich houden aan de afspraken, willen we zeker in dialoog gaan. Aan de anderen willen we duidelijk meegeven dat we de overtredingen niet langer tolereren.’

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk