Nieuwe plannen Hopmarkt project in Asse steken de kop op, oppositie is tegen

Het is lang stil geweest rond het Hopmarktdossier in Asse. Alle vorige Hopmarktplannen werden omstreden en juridisch aangevochten door buurtbewoners en actiecomités. Maar daar zou nu wel een verandering kunnen in komen. Onlangs keurde de gemeenteraad de wegenis voor het project goed zodat de verkavelingsvergunning afgeleverd kan worden.

Er werden hiertegen achttien bezwaren ingediend door buurtbewoners, maar die werden blijkbaar allemaal verworpen. “Voor buurtbewoner Michel Lauwers blijft dit nochtans een megaproject in het centrum met gebouwen tot vijf bouwlagen waardoor de open ruimte op de Hopmarkt helemaal wegvalt. Voor de bouw van ons appartement waren er nog restricties maar voor de Hopmarkt kent de gemeente uitzonderingen toe waardoor wij in onze tuin tegen een muur van vijf verdiepingen hoog gaan moeten kijken”, zucht hij.

Het project zou volgens de gemeente flink zijn afgeslankt. In de nieuwe plannen is er sprake van minder dan 100 wooneenheden en voldoende winkelruimte en groene open ruimte voor de wekelijke markt. Er zou ook een ondergrondse parking komen voor 300 parkeerplaatsen.

Nu de verkavelingsvergunning er is moet de NV Hopmarkt de detailplannen opstellen. Dan moet de omgevingsvergunning aangevraagd worden waardoor er in principe voor 2025 geen grote werken zullen aanvangen”, denkt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest (N-VA). Nog volgens de schepen werden de bezwaren, die vooral over zicht- en privacy verlies gingen, bestudeerd maar was de argumentatie niet overtuigend genoeg.

Buurtbewoner Michel Lauwers roept op om de pannen aan te vechten. “Ik zeg ook niet dat er niets gebouwd mag worden, maar dit project blijft veel te groot voor het centrum van Asse.”

Tijdens de bespreking van het punt over de wegenis op de gemeenteraad kwam er alvast ook bezwaar uit de oppositie. Zo stemde Anders tegen en onthielden Groen en ZellikRelegem-Volk zich. “Dit dossier sleept al lang mee. Er moet iets gebeuren op de Hopmarkt maar dit kunnen we niet goedkeuren.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk