Gratis rol gft-zakken voor alle Assenaren.

Het gemeentebestuur wil de gft-zak en de sorteerregels voor gft beter bekend maken met als doel het aandeel gft-afval in de restafvalzak verder te doen dalen. Wist je dat er in een gemiddelde restafvalzak in Asse nog 53,2% gft-afval zit? Het gaat gemiddeld over 3,52 kg per zak.

In januari vind je in het infoblad As(se)tablieft een bon voor een gratis rol gft-zakken (15 liter). Hiermee dagen we alle Assenaren uit om de gft-zak te gebruiken. Hier kunnen heel wat groente-, fruit- en tuinafval én etensresten in.

Knip de originele bon uit het infoblad en ruil hem in bij één van de 11 verkooppunten in Asse vóór 30/06/2023. Alle verkooppunten vind je op www.asse.be/verkooppunten-vuilniszakken.

Door gft-afval afzonderlijk in te zamelen, kan dit afval gecomposteerd worden met als resultaat compost. Zo maak je dus van afval een nuttige toepassing. Dit is niet zo bij restafval: restafval wordt verbrand.

Restafvalzakken zijn de duurste zakken. Ze kosten het dubbele van een gft-zak. Dus, hoe beter je sorteert, hoe meer je kan besparen. Zowel de restafval- als de gft-zakken bestaan in drie verschillende formaten. Zo kan je afhankelijk van jouw eigen situatie de juiste zak kiezen. Het volume van de kleinste zak is 15 liter, dit maakt sorteren ook mogelijk voor mensen die klein wonen of weinig afval hebben.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk