Gezinnen kunnen bon in gemeentelijk infoblad inruilen voor gratis gft-zakken

Omdat de restafvalzakken in Asse nog te veel gft-afval bevatten, wil het gemeentebestuur de sorteerregels voor gft beter bekend maken. Inwoners vinden daarom in het gemeentelijke infoblad in januari een bon voor gratis gft-zakken.

Een gemiddelde restafvalzak in Asse bevat nog 53,2 procent gft-afval, of zo’n 3,52 kilogram per zak. En dat is te veel vindt het gemeentebestuur en dus lanceren ze een actie om de sorteerregels rond gft-afval beter bekend te maken. In januari vinden inwoners in het infoblad As(se)tablieft een bon voor een gratis rol gft-zakken van vijftien liter. Knip de originele bon uit het infoblad en ruil hem in bij een van de elf verkooppunten in Asse voor 30 juni dit jaar.

“Hiermee dagen we alle Assenaren uit om de gft-zak te gebruiken. Hier kunnen heel wat groente-, fruit- en tuinafval en etensresten in. Door gft-afval afzonderlijk in te zamelen, kan dit afval gecomposteerd worden met als resultaat compost. Zo maak je dus van afval een nuttige toepassing. Dit is niet zo bij restafval: restafval wordt verbrand”, legt schepen van Milieu Peter Verbiest (N-VA) uit.

De gft-zak is ook goedkoper dan de restafvalzak, dus door er meer gebruik van te maken zal de Assenaar dat ook voelen in de portemonnee. “Restafvalzakken zijn de duurste zakken. Ze kosten het dubbele van een gft-zak. Dus, hoe beter je sorteert, hoe meer je kan besparen”, zegt schepen Peter Verbiest. Zowel de restafval- als de gft-zakken bestaan in drie verschillende formaten. Het volume van de kleinste zak is vijftien liter. Een restafvalzak van dat formaat kost 0,5 euro, bij gft 0,25 euro.

“De bedoeling is uiteraard niet dat je gft-zakken gaat gebruiken als je thuis kan composteren. Wie het thuis kan verwerken, blijft dat beter doen. Om thuiscomposteren te ondersteunen, kan je in de recyclageparken een compostvat kopen aan het voordeeltarief van 25 euro”, geeft de schepen nog mee.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk