Gemeente zoekt drie extra Tuinrangers

Het vrijwilligersproject Tuinrangers is een groot succes. Ze streven naar meer biodiversiteit door tuineigenaars laagdrempelig en gratis tuinadvies te geven. Daarom gaat de gemeente Asse op zoek naar drie extra Tuinrangers.

Met 3.961 aanvragen en 2.690 gerealiseerde tuinbezoeken in alle deelnemende gemeentes kan dat tellen voor deze startende vrijwilligerswerking. Tuinrangers geven buurtbewoners gratis tuinadvies op maat. Ze sensibiliseren en adviseren rond natuurvriendelijke tuinen die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. Met eenvoudige tips kunnen tuineigenaars vlot aan de slag. 

“De resultaten van deze bezoeken zijn sprekend”, vertelt Werner Van Craenenbroeck, projectleider van de Tuinrangers, enthousiast. “Drie maanden na het advies heeft maar liefst 86,24 procent aanpassingen gedaan in de tuin. In 94,49 procent van de gevallen pakken ze minstens een biotoop aan en 86,47 procent creëert er zelfs minstens twee. De populairste tuinbiotopen zijn ruig plekje, hoekje voor compost en bloemenweide. Tuineigenaars stellen het advies enorm op prijs en benadrukken dat hun natuurlijke tuin steeds meer vogels en insecten aantrekt.”

Het Tuinrangersproject is een initiatief van de Vlaamse overheid. Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, staat in voor de opleiding, opvolging en bijscholing van het lokale Tuinrangersteam. “Ook onze Tuinrangers zien er een win-win in”, zegt Flore De Baets, vrijwilligerscoördinator bij de Tuinrangers. “Ze krijgen de nodige opleiding en ondersteuning, leren dagelijks bij en krijgen een band met de buurtbewoners.”

“De tuinrangers in Asse kregen al 114 aanvragen. We zijn blij met deze interesse van inwoners om via hun tuin bij te dragen aan klimaatbestendige tuinen”, zegt Peter Verbiest (N-VA), schepen van Milieu. In Asse zijn ze op zoek naar drie extra Tuinrangers. Geïnteresseerden krijgen de nodige uitleg tijdens een gratis webinar op 19 januari om 19.30 uur of fysiek in CC De Westrand (Dilbeek) op 23 januari om 20 uur. Inschrijven kan online via www.tuinrangers.be/infoavond.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk