Bijsturing werken Gentsesteenweg Asse-Terheide

Momenteel werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op de Gentsesteenweg aan de omvorming van de perrons van 3 bushaltes en de aanleg van middeneilanden met beveiligde fiets- en voetgangersoversteken.

Al vanaf het begin van de werken kreeg de aannemer tal van opmerkingen: van het bijsturen van signalisatie, het veiliger maken van de zones voor fietsers en voetgangers tot het bereikbaar maken van handelszaken en het tijdig en correct communiceren met de gemeente en de buurtbewoners.

Werken moeten beter én veiliger uitgevoerd worden

Na het zoveelste voorval, waarbij de aannemer zonder overleg de Groenstraat afsloot, besloten we om de werken aan de Gentsesteenweg/N9 in Asse-Terheide tijdelijk stil te leggen. We vragen nu om een aanpassing van de werkwijze van de aannemer.

Bij wegenwerken maken we vooraf duidelijke en concrete afspraken met wegbeheerders en aannemers. Dit vertaalt zich in signalisatie en omleidingsplannen waarmee zowel de aannemer als de gemeente duidelijk en tijdig kan communiceren. Het kan niet door de beugel dat een aannemer op eigen houtje en zonder overleg aanpassingen doorvoert.

Met het tijdelijk stopzetten van de werken willen we een krachtig signaal geven: de werken moeten beter én veiliger uitgevoerd worden. Het is geenszins onze bedoeling om de werken te vertragen.

We hebben er bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zelf op aangedrongen om de bushaltes langsheen de N9 verkeersveiliger en toegankelijker te maken. De N9 is immers een van de belangrijkste en meest gebruikte verbindingen van de regio Vlaams-Brabant.

De vooropgestelde regels en duidelijke afspraken met de aannemer maken het ons als gemeente mogelijk om kleinere wegenwerken en essentiële zaken, zoals bijvoorbeeld leveringen of een verhuis, te coördineren om de bereikbaarheid van woningen en handelszaken zo goed mogelijk te garanderen.

Duidelijke planning en communicatie

Wanneer de aannemer zonder overleg zelf een verkeerssituatie aanpast zonder het gemeentebestuur en/of de inwoners te informeren, dan is het onze taak om te reageren. We namen contact met AWV, opdrachtgever van de werken, en de aannemer met de vraag naar een correcte planning tot het einde van de werken (normaal voorzien tegen bouwverlof) én een duidelijke communicatie.

Deze communicatie in de werfzone is steeds de taak van de aannemer omdat die over de meest recente informatie beschikt. De aannemer bezorgt bewoners ook steeds de contactgegevens van de projectleider, zodat inwoners zelf afspraken kunnen maken wanneer zij ongemakken ervaren of leveringen verwachten.

Wanneer de signalisatie in orde is en de vergunning wordt nageleefd, kan de aannemer het werk hervatten. Samen met de lokale politie zullen we de gemaakte afspraken en signalisatie extra controleren. 

Meer info

Meer gedetailleerde info over deze werken vind je op de website van AWV.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk