“Asse schakelt” Gemeente Asse wil verkeersproblemen aanpakken en lanceert ambitieus mobiliteitsplan in afwachting van de Rondweg.

In het hart van Asse is de verkeersdruk te groot. Sluipverkeer, onveilige situaties, een slechte luchtkwaliteit en files op de N9 zijn jammer genoeg dagelijkse kost voor wie in het centrum woont, werkt, passeert of school loopt. En dit terwijl we van het centrum een aantrekkelijke woonomgeving willen maken met een bruisend commercieel hart.

Om dit te realiseren, staat er in Asse heel wat te gebeuren: de realisatie van de Rondweg en daaraan gekoppeld een autoluw centrum met geschakelde pleinen Kerkplein-Markt-Hopmarkt-Gemeenteplein-Oud Gasthuis, de verbreding van de spoorwegtunnel Huinegem, de opwaardering van de stationsomgeving met een fiets- en voetgangerstunnel, de vervollediging van de fietssnelweg Opwijk-Asse-Brussel, de herinrichting van de school- en ziekenhuisomgeving in Muurveld, Hofveld en Bloklaan, de uitbouw van het parkeerplan met strategische randparkings, …

Heel veel verschillende projecten met verschillende initiatiefnemers (Agentschap Wegen en Verkeer, De Lijn, Infrabel, NMBS, Farys en de Provincie Vlaams-Brabant) en timings, maar wel allen aan elkaar gelinkt met een gemeenschappelijk doel: de leefkwalititeit in Asse verbeteren.

Speerpunt Koning Fiets

Elk project is een cruciale hefboom voor de realisatie van het gezamenlijke einddoel ‘Koning Fiets’. We versterken de zwakke weggebruiker. Bij de herinrichting van straten staan fietsers en voetgangers voorop. Met de invoering van een zone 30 in het centrum en meer groen willen we de veiligheid en leefbaarheid verhogen. De focus op de trage weggebruiker staat symbool voor een intensief klimaatbeleid met oog voor vernieuwbare energie, speelbossen, natuurgebieden en nog zoveel meer.

Asse schakelt

De verschillende deelprojecten vormen de ‘schakels’ waarmee we de bestaande situatie willen aanpakken. Elk van deze schakels is cruciaal om het mobiliteitsprobleem van Asse op te lossen. Daarom mogen we ze niet los van elkaar zien, want samen vormen ze de elementen voor een leefbaar, veilig en gezond centrum. We creëren daarom een inhoudelijke en visuele koepel voor de gezamenlijke mobiliteitsprojecten.

Dit vertaalt zich creatief in een logo ‘Asse schakelt veiliger, vlotter, vriendelijker’ en dat vermeld wordt in alle externe communicatie over mobiliteitsprojecten die bijdragen tot het autoluwe centrum.

We lanceren deze campagne tijdens autovrije zondag op 19.09.2021.

De eerste en bepalende schakel is de nieuwe Rondweg van Asse die verkeer weert uit het centrum van de gemeente. Deze ringweg vormt een alternatief voor de Brusselsesteenweg, maar niet voor de E40. Met fietsers- en voetgangersbruggen en conflictvrije kruispunten met verkeerslichten maken we oversteken veilig voor elke weggebruiker.

Vanop de Rondweg garanderen drie invalswegen (de N9, N285 en de Assesteenweg) en een nieuwe verbindingsweg langs Huinegem de bereikbaarheid van het verkeersluwe centrum met zijn geschakelde pleinen. Met gratis randparkings langs de Rondweg en

centrumparkings langs de invalswegen vermijden we dat auto’s in de kern rondrijden op zoek naar een parkeerplek. Slimme ANPR-technologie (intelligente camera’s voor nummerplaatherkenning) zorgt ervoor dat bewoners en bezoekers van Asse vlot het centrum kunnen bereiken, maar doorgaand sluipverkeer wordt geweerd.

Fietsen wordt aantrekkelijker met fietsvriendelijke straten en verbindingen. We plannen ook een nieuw stuk fietssnelweg dat Mollem langs de sporen verbindt met het centrum en in het zuiden aansluit op de bestaande fietssnelweg F212.

Nieuwe fietstunnels langsheen de route en een fietsbrug in de Prieelstraat verzekeren een veilige en vlotte rit. En wanneer er door de aanleg van de Rondweg veel minder autoverkeer in het centrum is, kan ook de schoolgaande jeugd veiliger met de fiets naar school rijden.

We maken ook werk van de heraanleg van de stationsomgeving. De ruimte voor het stationsplein biedt kansen voor een aantrekkelijk en groen plein met veilige fiets- en wandelroutes richting centrum.

Achter het station en langsheen de Rondweg is er plaats voor nieuwe ontwikkelingen (Hoppinpunt, parket en politie). Op die manier kan de Stationsstraat veranderen van een lelijke steenweg in een groenere promenade.

Met de herinrichting van Muurveld-Hofveld en Bloklaan willen we de veiligheid voor wie in de buurt woont, er werkt of passeert, verbeteren.

Fietsstraten en afgescheiden fietspaden maken Koning Fiets waar.

In Muurveld en Bloklaan komt een fietsstraat met in de tegenrichting een veilig afgescheiden fietspad, een ruim voetpad en een zone 30. Hofveld wordt een woonerf. Aan de scholen zet de gemeente extra in op veilige oversteekplaatsen.

Minder sluipverkeer en meer groen moeten de leefkwaliteit in de buurt verhogen. We kiezen ervoor om enkel plaatselijk- en bestemmingsverkeer toe te laten om het sluipverkeer te weren. De knips aan Hofveld-Bloklaan en kleine Muurveld-rotonde worden in het nieuwe ontwerp behouden. Daarnaast zet het ontwerp voor de drie straten volop in op ontharding en groenbeplanting.

Projectwebsite: www.asseschakelt.be

De nieuwe projectwebsite (momenteel in opbouw) geeft de burger een overzicht van alle projecten waar hij zelf, op basis van diverse filters, de stand van zaken kan raadplegen. Hij kan via diezelfde website intekenen op een nieuwsbrief zodat hij de nieuwsberichten gekoppeld aan deze projecten automatisch in zijn mailbox ontvangt.

Nieuw: infoportieken

Naast een projectwebsite, een folder, artikels in het gemeentelijk infoblad, banners en gadgets informeren we ook aan de hand van nieuw straatmeubilair met info over de overkoepelende campagne ‘Asse schakelt’ én de deelprojecten.

Zo komt er een infoportiek over de herinrichting Muurveld-Hofveld-Bloklaan en Brusselsesteenweg-Vliegwezenlaan-St. Bavostraat. Ook de bouw van de nieuwe vrijetijdssite in Zellik en de kunstencampus krijgen een infoportiek, net als de aankoop van een nieuw stuk Kravaalbos. Op die manier verankeren we de projecten visueel in het straatbeeld.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk