OVAM onderzoekt verschillende locaties in Asse waar mogelijk PFOS in de grond zit

Verschillende inwoners van Asse reageerden vorige maand nog ongerust over een mogelijke bodemverontreiniging met fluorhoudende chemische stof PFAS waartoe ook PFOS behoort dat vroeger ook in blusschuim gebruikt werd. Daarom ging de gemeente Asse in op de vraag van de Vlaamse regering om locaties met verhoogd risico op PFOS/PFAS op het grondgebied te inventariseren.

“De locaties met een verhoogd risico zijn de oefenterreinen van de brandweer. Er zal onderzoek gebeuren in de Arsenaalstraat waar vroeger de brandweerkazerne stond, aan de huidige kazerne op de Asphaltcosite en op het PIVO. Daarnaast worden er ook bodemstalen genomen op locaties waar er zich ooit grote industriële branden hebben voorgedaan. In Asse zijn dat de Asphaltcosite, waar in september 1942 een zware brand was, de brand van autobanden begin 1970 ter hoogte van het voetbalveld van Walfergem en de brand bij Puratos op de grens van Groot-Bijgaarden en Zellik”, wist schepen van Milieu Peter Verbiest (N-VA) daar begin deze maand al over te vertellen.

Bodem- en grondwaterstaal

In de volgende fase gaat OVAM de locaties screenen op effectief gebruik van PFAS en op basis van verschillende criteria per locatie een prioriteit toewijzen voor verder (bodem)onderzoek. In het kader daarvan hebben bodemsaneringsdeskundigen reeds stalen genomen op de site van het PIVO. Woensdag werden er bodemstalen genomen in de Arsenaalstraat. Op 20 augustus wordt daar het grondwaterstaal genomen.

“De resultaten hiervan en de te nemen maatregelen worden verwacht in de loop van september. Op basis van de info die we ontvingen, is de inschatting dat er in afwachting van deze resultaten geen bijkomende maatregelen nodig zijn. Er is geen reden tot paniek of ongerustheid: deze bodemonderzoeken gebeuren vanuit het voorzorgsprincipe voor mens en milieu”, laat schepen Peter Verbiest nog weten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk