UPDATE: Dringende bijkomende herstellingswerken waterlek kruising Nieuwstraat-Steenweg

Farys laat weten dat ze het lek konden opsporen en dichten. Maar door/als gevolg van dit lek werd een onderspoelen van de weg vastgesteld (opening onder het wegdek) over een afstand van 15 meter en met een breedte van 1,5 tot 2 meter onder het tegenliggende baanvak.

Daarom worden volgende stappen ondernomen:

Extra werken

Donderdag 29 april wordt het andere rijvak aangepakt i.f.v het herstel van de onderstroming van het wegdek: openen, slib weghalen, onderbouw opnieuw vullen en stabiliseren.

Vrijdag 30 april volgt het asfalteren. Nadien wordt de weg opnieuw vrijgegeven.

Concrete verkeersmaatregelen

We behouden de huidige omleiding tot het einde van de werken.

  • Verkeer vanuit Ternat volgt nog steeds de omleiding Nieuwstraat-Bloklaan-Boekfos.
  • Verkeer vanuit Brussel-Dendermonde-Aalst kan nog steeds de Nieuwstraat in en zo naar Ternat, met uitzondering van het tonnageverkeer +3.5T. Voor hen geldt een omleiding via Zellik en E40-Ternat.
Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk