Gemeente Asse koopt 11 hectare Kravaalbos.

De gemeente Asse, het Vlaamse Randfonds van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos sloegen de handen in mekaar om 11 hectare aan te kopen in en rond het Kravaalbos. Dankzij deze aankoop wordt ruim 40 hectare van het Kravaalbos publiek toegankelijk. Dat is bijna de helft van de totale oppervlakte van dit unieke oude loofbos dat zich op het grondgebied van Asse, Aalst en Opwijk situeert.

Enkele percelen in en rond het Kravaalbos kwamen onlangs te koop te staan. In totaal gaat het om zo’n 11 hectare, verspreid over bos-, natuur-, agrarisch-, en woongebied. Als een private partij die percelen zou aankopen, dan zouden al deze gronden ontoegankelijk blijven voor het grote publiek.

De gemeente Asse, het Vlaamse Randfonds van het Agentschap Binnenlands Bestuur en het Agentschap voor Natuur en Bos sloegen de handen in elkaar om de 11 hectare aan te kopen. Het totale kostenplaatje van de aankoop bedraagt zo’n 1,3 miljoen euro en wordt gezamenlijk door de partners gefinancierd. Dankzij deze aankoop worden al deze gronden publiek toegankelijk. In totaal zal zo ruim 40 hectare Kravaalbos voor het publiek toegankelijk worden. Dat is bijna de helft van dit unieke loofbos.

Onthaalpoort naar natuurbeleving

Uit een bevraging bleek dat in Asse – in de Vlaamse Groene Rand op een boogscheut van Brussel – een sterke nood bestaat aan extra toegankelijk groen. Burgemeester Koen Van Elsen: “Wandelaars en fietsers vinden steeds meer de weg naar het Kravaalbos. Met het strategisch project ‘Landschap van Erembald tot Kravaalbos’ spelen we daarop in door te focussen op landschapsbeleving voor recreanten en toeristen. Deze aankoop geeft hieraan een enorme boost. We willen onze inwoners actief betrekken bij de inrichtings- en verdere uitbreidingsplannen van het gebied. Daarvoor starten we de komende maanden een participatieproces op. Bij die inrichting past ook een laagdrempelige onthaalpoort met infoborden, fietsenstallingen en bijkomende trage wegen. Aan de onthaalpoort kunnen we informatie geven over het Kravaalbos en je op weg zetten voor een halve dagtocht door een prachtig open landschap naar een ander gemeentebos, het Kartelobos of naar Putberg, Wolfrot en Boekfos, gebieden in ontwikkeling in kader van de Groene Rand rond Asse.”

Topartikels bij Goeiedag.be