Lions Club Asse steunt het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus

Het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus ondersteunt en begeleidt, in de ruime regio rond Asse, mensen met een psychische en psychiatrische kwetsbaarheid. Kinderen en jongeren, volwassen en ouderen kunnen er terecht voor een consult op afspraak. Het CGG biedt meerdere vormen van hulpverlening. Naast het meest gekende aanbod van ambulante psychotherapeutische begeleiding, kan er soms medische ondersteuning nodig zijn door een psychiater. Bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij het dagactiviteitencentrum en zijn we actief op vlak van preventie.

“Sinds de noodzakelijke verbouwingswerken huizen we nu alweer een jaar in het vernieuwde gebouw in Asse. Ook qua ICT drongen zich vernieuwingen op. Een serieuze investering voor een VZW, die net zoals veel andere organisaties binnen de welzijnszorg geconfronteerd wordt door besparingsmaatregelen van de overheid. Online hulpverlening, apps en psycho-educatieve filmpjes maken steeds meer deel uit van het hulpverleningsaanbod en vergen ook de nodige technische middelen. Als CGG gaan we mee in deze
evolutie van extra mogelijkheden. Dankzij de ondersteuning van de LionsClub kregen we een duwtje in de rug, waarvoor onze oprechte en welgemeende dank”, klinkt het bij het CGG.


“Het bleek in het begin van de corona-maatregelen al snel zelfs een zeer welkome gift. Tijdens deze eerste COVID-golf werden – waar mogelijk – de lopende begeleidingen maximaal overgeschakeld naar een aanbod via beeldbellen om alzo zorgcontinu√Įteit te kunnen blijven garanderen. Al snel ook werden de CGG‚Äô s mee ingeschakeld in verschillende online ondersteuningsvormingen en maakten we de brug met organisaties zoals Tele-onthaal of Awel. Dankzij modernere ICT die deze online-toepassingen vragen, kunnen we deze ondersteuning naar de mensen waar maken!”


Voor meer info over CGG Ahasverus www.ahasverus.be

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk