Aanpassingen aan weginfrastructuur in schoolomgevingen

Het nieuwe schooljaar begint binnenkort en dus zet het gemeentebestuur maximaal in om de verkeersveiligheid aan de school te verhogen. De firma Trafiroad heeft deze week wegmarkeringen aangebracht op drie verschillende locaties in het centrum van Asse.


De Mollestraat is tussen het Gemeenteplein en Tuinwijk ingericht als fietsstraat. Aangezien de route Prieelstraat-Mollestraat intensief gebruikt wordt als alternatieve fietsverbinding voor de N9, wordt de Mollestraat nu volledig ingericht als fietsstraat. De voorrang van rechts ter hoogte van Tuinwijk en Marlier wordt afgeschaft. Op die manier heeft de fietsstraat voorrang en wordt de doorstroming voor fietsers niet
verhinderd. Bijkomend wil het gemeentebestuur de doorstroming van de fietsers garanderen door de parkeervakken in de Mollestraat, tussen het Gemeenteplein en Marlier, te verwijderen. De parking in de Prieelstraat biedt voldoende parkeermogelijkheden en is vlot bereikbaar via de Mollestraat.


Ter hoogte van de Sint-Martinusschool in de Parklaan verdwijnt de rotonde en is er een veilige T-aansluiting gekomen. Er zal duidelijk gemarkeerd worden waar mag gereden en gefietst worden. De Parklaan tussen Pastinakenstraat en Bergestraat wordt als fietsstraat ingericht met een centrale parkeerstrook. Doorgaand verkeer wordt zo ontmoedigd en de fietser komt op de eerste plaats.
Op de Pastinakenstraat werden verdrijvingsvlakken aangebracht. Dit is een weggedeelte met schuine strepen, bedoeld om de overgang van 50 naar 30 km/u duidelijk te maken. Dit zorgt ook voor een veiligere oversteek aan het Waalborrepark ter hoogte van de kruising met Witteramsdal en de Sportloods.

Tot slot werden in de Kelestraat, tussen de N47 en Prieelstraat, tien parkeervakken aangebracht om de doorstroming te optimaliseren. Het bestuur ontvangt regelmatig klachten van landbouwers die met hun voertuig moeilijk kunnen passeren.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk