Tegenstand tegen verkavelingsproject naast Kerremanspark groeit

Het verkavelingsproject voor zestien woningen in de Jan Tieboutstraat in Zellik krijgt steeds meer tegenstanders. Nadat Jong CD&V Asse als eerste hun bezwaar aankondigden, volgden ondertussen ook al Natuurpunt en een buurtcomité.

De plannen van bouwpromotor Unicas voor een verkaveling met zestien woningen aan de Jan Tieboutstraat, vlak naast het Kerremanspark, stoten op steeds meer protest. Het was Jong CD&V Asse dat bij de start van het openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunning midden juni als eerste van zich liet horen. “Wij willen een duidelijk standpunt innemen en het gemeentebestuur aanmoedigen om dit dossier negatief te adviseren. Deze groene zone verkavelen en bebouwen is een slecht signaal. Het verder toelaten van de vele bouwprojecten aan de rand van Zellik zou de verstedelijking verder in de hand werken en onze landelijke gemeente meer op een stad laten lijken”, klinkt het bij Jong CD&V Asse.

Aangezien CD&V in Asse deel uitmaakt van de meerderheid, is het opmerkelijk dat Jong CD&V hier nu openlijk een standpunt over inneemt. Kersvers gemeenteraadslid Chris Lanssens (CD&V) bracht het onderwerp ook ter sprake op de laatste gemeenteraad. “Dit nieuwe project aan de Tieboutstraat is één van de vele projecten in Zellik die eraan zitten te komen. Jong CD&V Asse wil dit moment gebruiken om het gemeentebestuur te waarschuwen en geen bouwprojecten meer toe te kennen aan bouwpromotoren die stukken land of natuur willen omvormen tot nieuwe wijken. Dit project is de druppel te veel in een al overvol Zellik. Want ook op lange termijn hebben deze projecten gevolgen voor onder meer mobiliteit en onderwijs”, stelt Chris Lanssens.

Onzin

Ook vanuit andere hoeken komt er ondertussen kritiek op de verkavelingsaanvraag. Zo spreekt Natuurpunt Asse over ‘planologische onzin’. “In Zellik wil men met het Kerremanspark een groene oase in een sterk verstedelijkte omgeving ontwikkelen. Gronden die voorheen bestemd waren voor landbouw werden omgezet naar groen. Eén eigenaar wil nu alsnog zijn gronden verkavelen. Planologische onzin, want de woningen liggen midden in het park, en sluiten nergens aan bij bestaande bebouwing.”

Ook vanuit het Actie Comité Kerremans komt er reactie. “In deze zone zou er niet meer gebouwd mogen worden, maar nu zou er toch een uitzondering voorzien zijn voor dit project. Wij gaan hier niet akkoord mee. We vrezen ook dat dit de deur opent voor meerdere aanvragen door de andere grondeigenaars.”

Afwachten

Schepen van Ruimtelijke ordening Peter Verbiest (N-VA) kon op de gemeenteraad nog geen standpunt van het college innemen. “We wachten het openbaar onderzoek af voor we hierover oordelen. Ik wil wel duidelijk stellen dat het project nog niet is goedgekeurd. Voor deze beslissing houden we rekening met de bezwaren die binnenkomen en de stedenbouwkundige voorschriften.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk