Herinrichting Brusselsesteenweg kan eind augustus van start gaan

Vanaf eind augustus kan de langverwachte herinrichting van de Brusselsesteenweg in Asse tussen Vaal en Langestraat van start gaan. De werkzaamheden zullen ongeveer twee jaar duren en er wordt gewerkt in vier fasen.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) moet eerst nog het laatste fase van de herstellingen aan het fietspad van de Edingsesteenweg afronden voor er gestart kan worden met de herinrichting van de Brusselsesteenweg (N9). Het agentschap heeft nu een voorlopige planning klaar voor de werkzaamheden die ongeveer twee jaar zullen duren. Daarbij werd nog een belangrijke wijziging doorgevoerd. Zo werd er eerder gemeld dat de aannemer in iedere fase eerst altijd de zuidelijke weghelft in de rijrichting Brussel zou aanpakken, en dan pas de noordelijke weghelft in de rijrichting Asse. Die planning is omgedraaid: eerst zal altijd de noordelijke weghelft aangepakt worden, en dan pas de zuidelijke weghelft. Dat betekent dat in de eerste fase van de werken het verkeer op de zuidelijke weghelft zal rijden.

In de eerste fase van de werken wordt er gewerkt ter hoogte van het kruispunt met de Langestraat. Dat zal gedurende deze eerste fase tot eind 2020 dan ook afgesloten worden. Het doorgaand verkeer op de steenweg zal wel in beide richtingen mogelijk blijven, al wordt er gewerkt met tijdelijke verkeerslichten voor beurtelings verkeer. Tijdens de volgende drie fasen vanaf eind 2020 tot aan het einde van de werken zal er enkel nog doorgaand verkeer mogelijk zijn op de N9 in de richting van Zellik. Verkeer richting Asse moet omrijden via de Ring en de E40. De volledige planning en omleidingsroutes is terug te vinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Zwakke weggebruikers

Het AWV wil met die ingrijpende werken meer plaats cre√ęren voor het openbaar vervoer en de veiligheid voor zwakke weggebruikers verhogen. Zo komen er langsheen het hele traject veilige fietspaden en fietsoversteekplaatsen. Tegelijk wordt er van de gelegenheid gebruik gemaakt om een volledig nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk