Akkoord over ecoduct op brug E19: dieren krijgen veilige verbinding tussen Floordambos naar Peutiebos

Er is een akkoord over de aanleg van een ecoduct op de brug van de Ravaartstraat die over de E19 loopt. Die moet het versnipperde Floordambos en Peutiebos, die door de snelweg zijn gescheiden, opnieuw verbinden voor fauna en flora. Het ecoduct zal wel nog gebruikt kunnen worden door voetgangers en fietsers.

Het Peutiebos en Floordambos, op de grens van Vilvoorde, Machelen en Steenokkerzeel, vormen in de vallei van de Trawool een erg waardevolle groenpool in een sterk verstedelijkt gebied. Tot de jaren ‘70 was het Floordambos en Peutiebos één geheel. Toen volgde echter de aanleg van de E10, later de E19. Nu is er opnieuw uitzicht op een groene verbinding, iets waar waar Natuurpunt MaViSt (Machelen, Vilvoorde, Steenokkerzeel) al jaren voor ijvert.

“Er is een akkoord tussen alle betrokken partijen”, zegt Daniel Poesmans, secretaris van Natuurpunt MaViSt. “Het heeft ons altijd verbaasd dat men daar gewoon twee bossen van gemaakt heeft door het gebied zomaar te doorklieven. We ijveren er al lang voor om die twee bossen via ecoducten of ecotunnels terug met mekaar te verbinden. Daar is nu eindelijk heel wat schot in gekomen. De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) heeft de opdracht gegeven een studie uit te voeren en samen met heel wat partners wordt er geijverd om het project gerealiseerd te krijgen. Zowel ANB (Agentschap Natuur en Bos), AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) als de gemeenten Machelen Vilvoorde en Steenokkerzeel zijn het er intussen over eens.”

De brug van de Ravaartstraat zal omgevormd worden tot een ecoduct. “Het gaat om een door het autoverkeer weinig gebruikte brug over de E19 die aansluit op de Sint-Martinuslaan. Die zal omgebouwd tot een dier- en milieuvriendelijke overgang tussen de twee bossen. Dat bevordert de migratie van fauna en flora. Reeën, vossen en andere dieren die van het ene bos naar het andere willen worden vandaag nog geregeld doodgereden, zowel op de E19 als op de Sint-Martinuslaan. Tegelijk zou voor kleinere dieren een ecotunnel voorzien worden aan de Trawool. Voetgangers en fietsers zullen ook nog over het ecoduct kunnen. Voertuigen uiteraard niet. De Ravaartstraat zal ‘geknipt’ worden voor doorgaand verkeer.”

Een precieze timing voor de aanleg is er nog niet. “We hopen op volgend jaar al beseffen we dat er momenteel andere prioriteiten zijn bij de besturen. De plannen gaan nu naar de hogere overheid. Met een beetje goede wil van de betrokken ministers zal dit nu toch wel snel in orde komen hopen we.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise