Erosiebestrijdingswerken in Asse afgerond

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Asse voerden erosiebestrijdingswerken uit aan het knelpunt ter hoogte van de Lepperstraat. Ze plaatsten er twee houthakseldammen die een einde moeten maken aan de water- en modderoverlast.

“Bij hevige regenval spoelde meermaals modder naar beneden, tot op het kruispunt van de Lepperstraat met Hennekenmolen”, zegt Peter Verbiest, schepen voor Milieu en Landbouw in Asse. “Afstroming van een nabijgelegen akker van 4,2 ha veroorzaakt mee deze problemen.” Deze houthakseldam vertraagt het afstromend water en de meespoelende grond kan erachter bezinken. Om onderspoeling te voorkomen werd de dam ongeveer 20 centimeter ingegraven. Het water kan ter plaatse in de grond sijpelen, wat dan weer positief is met het oog op de zomerse droogteperiodes. Achter de dam werd tevens een grasstrook aangelegd.

“Om de modderlast aan de Lepperstraat te bestrijden, investeren we vanuit de provincie Vlaams-Brabant 3.256,57 euro in deze werken”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor Waterlopen. “Om de afspoeling van de sterk erosiegevoelige akker tegen te houden, werd een houthakseldam aangelegd met een lengte van 27 meter.”

Pro Natura

De houthakseldam werd aangelegd door ‘Pro Natura vzw’ uit Roosdaal. De totale kostprijs van de erosiebestrijdingswerken bedroeg  3.618,40 euro, waarvan 90% gedragen wordt door de provincie Vlaams-Brabant en 10% door de gemeente. Voor de aanleg van deze houthakseldam sloten de gemeente en de betrokken landbouwer een overeenkomst af voor een periode van 10 jaar.

De gemeente Asse trof al maatregelen om erosieproblemen aan te pakken. Vorig jaar werd al een eerste houthakseldam aangelegd op hetzelfde kruispunt om afstroming van de andere kant van het kruispunt op te vangen. “Onze provinciale erosiecoördinatoren staan de gemeenten bij in de aanpak van water- en modderoverlast. Hiervoor rekenen we op het engagement van landbouwers en eigenaars van landbouwpercelen. We zijn blij met deze constructieve samenwerking om water- en modderoverlast te voorkomen”, besluit gedeputeerde Bart Nevens.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk