Lichten op rotonde Pontbeeklaan

Na een succesvol proefproject in 2016 gat het Agentschap Wegen en Verkeer lichten plaatsen aan de rotonde van de Pontbeeklaan (N9). Het AWV doet dat om het sluipverkeer tegen te gaan dat via afrit 10 op de Ring en de rotonde een paar honderd meter wil winnen. Dat sluipverkeer zorgt geregeld voor files op de N9 in de richting van de Ring en zelfs voor extra drukte in het centrum van Zelllik.

Met het plaatsen van verkeerslichten ontmoedigt AWV dit oneigenlijk gebruik. De verkeersstroom naar de rotonde krijgt nu immers afwisselend een oranje knipperlicht en een rood licht. Het voorbereidende werk, het inslijpen van de detectielus, start op woensdagavond 12 december om 21 uur en duurt tot 6 uur ‘s morgens. AWV voorziet, onder voorbehoud van onvoorziene (weers)omstandigheden, een beperkte innametijd van de weg.

De hinder blijft door het avond- en nachtwerk dan ook beperkt. Verkeer ter hoogte van de werfzone zal over één in plaats van drie rijstroken kunnen doorrijden. Afrit 10 van de binnenring te Zellik blijft tijdens de werken steeds open voor verkeer.Met het inslijpen van de detectielus bereidt het Agentschap de installatie en de indienstname van de verkeerslichten op de rotonde Pontbeeklaan (N9) voor. Volgens de huidige planning wordt de verkeerslichteninstallatie eind december in dienst genomen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk