Weer 17 snelheidsduivels zonder rijbewijs

Het refrein ken je zeker al: wij rijden te snel waar dat niet mag. Over het hele grondgebied van de politiezone AMOW is de maximum snelheid 70 km per uur, tenzij anders aangegeven. Donderdag 29 november controleerde de politie de snelheid in de werfzone op de Pontbeeklaan in Zellik en op de Heirbaan in Merchtem. Op beide plaatsen is er een snelheidsbeperking tot 50 km per uur.

In Zellik werden 421 bestuurders gecontroleerd. 308 (73%) reed te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 138 km per uur. Twaalf rijbewijzen werden ingetrokken.

Op de Heirbaan in Merchtem werden 89 voertuigen gecontroleerd, 61 (68,5%) reden de snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 111 km per uur. Ook hier werden vijf rijbewijzen ingetrokken.

Onaangepaste snelheid leidt tot zware boetes en intrekking van het rijbewijs, verhoogt de verkeersonveiligheid gevoelig en belast het milieu meer dan nodig. Door regelmatige controles is de pakkans in de zone AMOW bovendien heel groot geworden.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk