Informatievergadering over brownfieldconvenant Stillemans

De plannen om de verouderde en vervuilde Stillemans site in Zellik nieuw leven in te blazen zijn niet nieuw. Het is ook niet nieuw dat, nu bijna drie jaar geleden, een Brownfieldconvenant werd aangevraagd bij het Vlaams Gewest door de partners die de site willen ontwikkelen: Matexi Vlaams-Brabant NV, de gemeente Asse, drie bedrijven van de familie Stillemans en een vierde bedrijf dat in vereffening was.

Een browwnfieldconvenant is een overeenkomst tussen projectontwikkelaars en investeerders met een aantal juridisch-administratieve en financi√ęle voordelen bij de ontwikkeling van braakliggende en onderbenutte bedrijventerreinen. Een brownfield is een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts gebruikt of opnieuw kunnen worden gebruikt door middel van structurele maatregelen.

Het gaat dus om een oude industri√ęle site die door Matexi NV zal ontwikkeld worden na de nodige saneringswerken. Om diverse redenen (zware vervuiling, leegstand, sluikstorten, illegale activiteiten, ‚Ķ) werd beslist om het gebied te herbestemmen (gemengd gebied voor wonen, horeca, retail, recreatie, ‚Ķ) Om de burgers van Zellik te informeren en inspraak te geven wordt op dinsdag 11 december van 19.30 tot 21 uur een infovergadering georganiseerd in zaal Den Horinck.

Wie zelf wat wil gaan neuzen kan terecht op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk