Van Hemelrijck (Anders): Hopmarkt te snel beplant

Danny Van Hemelrijck (Anders) heeft kritiek op het ‘haastig’ beplanten van de Hopmarkt. Schepen Rik De Baerdemaeker wijt het afsterven van een aantal pas aangeplante bomen op de Hopmarkt aan de aanhoudende droogte. Alhoewel Van Hemelrijck toegeeft dat deze droogte niet kon voorspeld worden is hij van mening dat “de bomen op het verkeerde moment werden aangeplant waardoor ze al begonnen af te sterven voor de grote droogte”.

“Iedereen met een beetje gezond boerenverstand weet dat bomen bij voorkeur in het najaar aangeplant worden en liefst in een goed voorbereide bodem. Aan geen van deze voorwaarden werd echter voldaan”, zegt Danny Van Hemelrijck. “De vraag is ook waarom die bomen zo dicht bij elkaar geplant werden. Het resultaat is nu in ieder geval een trieste en dorre aanblik, helemaal niet in lijn met de verwachting om via een naar het schijnt tijdelijke groenaanplanting het megalomaan Hopmarktproject van ING Real Estate even te doen vergeten”.

“Wetende dat dit grapje zo’n 500.000 euro kost, stel ik me als goede huisvader de vraag of dit een goede, gewettigde investering was. Niet alleen de aanplant van de bomen, maar ook de aanleg en asfaltering van de parking verliep niet hoe het moest. De Hopmarkt is een zieltogend project geworden”, zegt Danny Van Hemelrijck. “Alle aanbestedingen waren nog niet afgerond, terwijl men al aan de werken was begonnen. Hierdoor kan het geheel niet grondig worden afgewerkt.”

Voor een goed begrip: het bedrag van 500.000 euro verwijst zeker niet alleen naar de groenaanplantingen. En slechts een deel van de groenaanplantingen is tijdelijk.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk