Jeugdraad stuurt politici memorandum

Na de cultuurraad heeft ook de jeugdraad een memorandum (letterlijk, een herinnering aan wat de jeugdraad van de politici verwacht) gestuurd aan de politieke partijen die op 14 oktober naar de gunst van de kiezer dingen.

In dat memorandum staan vijf zaken centraal. Vooreerst wil de jeugdraad meer groen: niet alleen bomen en struiken maar ook groene ruimtes waar jongeren kunnen spelen en vertoeven Zo pleit de jeugdraad voor het terugkeren van het pop-up Duvelpark aan het gemeentehuis.

Als tweede punt staat participatie hoog op de agenda van de jeugdraad. Daarmee wordt gepleit voor o.m. participatie via digitale platformen. Een grote uitdaging is volgens de jeugdraad ook het bereiken van jongeren met een migrantenachtergrond.

De jeugdraad ziet de mobiliteit graag grondig hervormd. Met voorrang aan de fietsers, gekoppeld aan veilige fietspaden en -stallingen.

Tenslotte wil de Jeugdraad dat de toekomstige bestuurders van de gemeente werk maken van het bestrijden van zwerfvuil, overdreven alcoholgebruik en drugs. Voorlichting en preventie, o.m. via straathoekwerkers en wijkagenten kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk