Verkeerssituatie aan Mollemse kleuterschool wijzigt

Het gemeentebestuur besliste om in het kader van de schoolvervoersplannen enkele wijzigingen inzake parkeren door te voeren ter hoogte van Kouter en Pastoor de Munterstraat. In de Kouter aan de overzijde van de school, tussen de Pastoor de Munterstraat en de versmalling, wordt een parkeerverbod ingevoerd. Dit om het parkeren in de berm tegen te gaan en de verkeersveiligheid te verhogen.

Het halfmaandelijks parkeren ter hoogte van de Pastoor de Munterstraat, tussen Kouter en Ursulinenstraat, wordt opgeheven en er wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de oneven zijde van de straat. Op deze manier moeten de leerlingen niet oversteken wanneer ze met de wagen worden afgezet.

ASSE Parkeren school Mollem

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk