Pompstation voor waterleiding

Farys/TMVM begint op 8 april in de Pastinakenstraat met het aanleggen van een pompstation op de hoofdleiding Ukkel-Gent. Het is de bedoeling om een hogere leveringszekerheid van drinkwater in Vlaanderen te garanderen. Het nieuwe pompstation wordt geïntegreerd in de groenberm aan sportsite Waalborre. Het pompstation wordt grotendeels ondergronds gebouwd zodat de invloed op de omgeving tijdens de exploitatie tot een minimum beperkt blijft.

De start van de werken is voorzien op 9 april 2018. De werken zullen afgerond zijn einde december 2018. Tijdens de werken wordt aan de achterzijde een  deel van het parkeerterrein ingenomen voor de werken.  De inrit van het parkeerterrein via de Pastinakenstraat blijft steeds toegankelijk. In oktober wordt de leidingaanleg van het pompstation tot aan de Pastinakenstraat ingepland en zal er tijdelijk hinder zijn voor het wegverkeer in de Pastinakenstraat. Wij brengen u hiervan tijdig op de hoogte.


Samen vanuit Asse/Merchtem/Opwijk naar de Bellekouterhal in Affligem rijden voor je boosterprik?

De komende weken maken dagelijks honderden mensen deze verplaatsing. Maar omdat dit niet voor iedereen evident is, lanceert Goeiedag een eenvoudige tool waar inwoners van Asse, Merchtem en Opwijk zich kunnen opgeven indien je iemand kunt meenemen of indien je op zoek bent naar vervoer. Ga naar onze speciale pagina boosterprik-AMO voor alle info.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...