Pompstation voor waterleiding

Farys/TMVM begint op 8 april in de Pastinakenstraat met het aanleggen van een pompstation op de hoofdleiding Ukkel-Gent. Het is de bedoeling om een hogere leveringszekerheid van drinkwater in Vlaanderen te garanderen. Het nieuwe pompstation wordt geïntegreerd in de groenberm aan sportsite Waalborre. Het pompstation wordt grotendeels ondergronds gebouwd zodat de invloed op de omgeving tijdens de exploitatie tot een minimum beperkt blijft.

De start van de werken is voorzien op 9 april 2018. De werken zullen afgerond zijn einde december 2018. Tijdens de werken wordt aan de achterzijde een  deel van het parkeerterrein ingenomen voor de werken.  De inrit van het parkeerterrein via de Pastinakenstraat blijft steeds toegankelijk. In oktober wordt de leidingaanleg van het pompstation tot aan de Pastinakenstraat ingepland en zal er tijdelijk hinder zijn voor het wegverkeer in de Pastinakenstraat. Wij brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...