Sport en landbouw in gemeentelijke tuinbouwschool

De gemeentelijke tuinbouwschool in Peizegem kan vanaf 1 september 2018 een A-Stroom Optie Sport aanbieden in het eerste jaar (volgend jaar ook in het tweede) en een studierichting landbouw in het vijfde jaar BSO (volgend jaar ook in het zesde jaar). Concreet betekent dit dat op 1 september in het eerste jaar een optie ‘sport’ wordt aangeboden met drie uur extra sport en één uur extra wiskunde (in de A-stroom, dat wil zeggen dat een doorstroming naar andere A-richtingen mogelijk is).

Directeur Dirk Legroux en zijn team vonden in Anke Van Gestel (zelf lerares wiskunde aan de school) en Willem Van Schuerbeeck (lange afstandsloper uit Peizegem) de ideale peter en meter van de optie sport. Tegelijk kan de GTTM in de derde graad een doorstroming landbouw (BSO) aanbieden. Daardoor kunnen leerlingen die in de tuinbouwschool starten in de richting ‘dier’ doorstromen naar landbouw waar naast landbouw en landbouwmechanisatie ook veeteelt wordt aangeboden.

Er zijn positieve contacten met moderne landbouwbedrijven in de onmiddellijke regio om de leerlingen interessante plaatsen voor werkplekleren te kunnen aanbieden. Na een enquête bij de leerlingen wordt in de richting tuinbouw nog meer de nadruk gelegd op praktijkuren en werkplekleren.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk