Vernieuwing conciergewoning en dienst-Vrije Tijd voor bouwvakantie

Vrijdag is de officiële start gegeven van de vernieuwingswerken aan de woning voor de concierge en de kantoren van de dienst-Vrije Tijd in Spechteshof. De werken worden afgerond voor de bouwvakantie. De kosten worden geraamd op 500.000 euro.

In het begin van de legislatuur werd een masterplan opgemaakt voor de vernieuwing en uitbreiding van het GC Hof ten Hemelrijk (Spechteshof). Alle beschikbare ruimten zouden worden omgevormd tot volwaardige vergaderzalen met eigen sanitair en afzonderlijke toegangen.

Ook de schuur wordt voorzien van eigen sanitair. Op termijn was zelfs een uitbreiding voorzien, die de cultuurzaal rendabeler moest maken. Het gemeentebestuur schakelde de intercommunale Haviland in om deze werken te coördineren en te faseren.

Maar toen doken ongenodigde gasten op die de plannen doorkruisten. De voormalige concierge, Eliane Laurent, merkte steeds meer ronde diefklevers op in haar woonst. “Het bekende verdelgingsbedrijf Rentokil kwam verschillende keren langs maar de ‘marcellekes’ zoals zij door het personeel werden genoemd, lieten zich niet uitroeien”, vertelt schepen Jan Couck (N-VA). “Meer nog ze werden ook opgemerkt in de kantoren op de benedenverdieping.” Het gevolg was dat het hele gebouw tot op het skelet moest worden gestript.

De geplande werken moesten dus worden uitgebreid. Een bestek werd opgemaakt voor een volledige renovatie van het woonhuis en de benedenverdieping plus de vervanging van de aftandse tent door een grotere bergruimte. “Door tegenvallende inschrijvingsprijzen, meer dan het dubbele van de raming, werden we genoodzaakt om in een eerste fase van het masterplan enkel het woonhuis en de dienst-vrije tijd aan te pakken. Het bestuur maakte 500.000 euro vrij.

Haviland fungeert als bouwheer. Volgens plan is de conciergewoning op 1 april instapklaar. Inmiddels is ook de nieuwe huisbewaarder bekend: het wordt Gilbert Laurent, de broer van Eliane Laurent.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk