Vernieuwing Koensborreplein start volgende week

Volgende week starten de rioleringswerken en de werken voor het heraanleggen van het Koensborreplein. Nadat de riolering is vernieuwd wordt het pleintje totaal heringericht. Ook de bestrating wordt vernieuwd. Op het pleintje zelf, dat er nu nog chaotisch bijligt, komen 10 parkeerplaatsen plus een plaats voor gehandicapten en een plaats met laadpunt voor elektrische wagens.

Het plein zelf wordt uitgevoerd in grijze kasseien. Er komen groenpartijen, een zitelement en een drietal bomen. In een eerste fase wordt de riolering vanaf de Broekeweg tot aan de Nieuwstraat aangelegd. Vervolgens zal in een tweede fase ook de Oudestraat en het plein zelf worden aangepakt. Tijdens de volledige duur van de werken is het Koensborreplein volledig afgesloten. De werken moeten tegen 1 augustus klaar zijn.

(lees verder onder de afbeelding)

ASSE Koensborre kaartje

Vanaf 5 maart is het kruispunt Koensborre-Broekeweg (gedurende maximum 3 weken) volledig ontoegankelijk voor fietsers en voetgangers. Precies over de fietsers formuleerde Eduard Van Keer (Groen) een paar bedenkingen. ASSE Koensborre 2Zo pleit hij voor een veilige oversteekplaats voor fietsers van de Koensborre naar de Bloklaan. Vandaag zie je nog al te vaak fietsers tussen de wagens laveren. Schepen Jan De Backer (CD&V) antwoordde dat bij de herinrichting van het plein rekening werd gehouden met de schoolomgeving en de zwakke weggebruikers.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk