Zellik-Relegem en VOLK vormen kartel

“Toen we onze ideeën samen legden bleek dat we het nagenoeg over alles roerend eens zijn,” zei Chris De Knop op de persconferentie waar ZR en VOLK aankondigden samen naar de kiezer te trekken. Erik Beunckens (ZR) wordt lijsttrekker, Chris De Knop (VOLK) wordt lijstduwer. Voor de duidelijkheid blijven de twee groepen gegroepeerd op de kieslijst staan. Plaats 1 tot en met 21 is voor ZR, plaats 22 tot 31 is voor VOLK.

Wat beide groepen bindt is het verwerpen van de politiek zoals die vandaag door de meerderheid wordt gevoerd. Een aantal projecten (Hopmarkt, ringwerk, …) lopen mis, er is onvoldoende inspraak voor de burgers en onvoldoende inspanningen voor de deelgemeenten.

De nieuwe lijst die ZellikRelegem-VOLK zal heten (de naam mag maximaal 18 karakters bevatten) maakt werk van een uitgebreid programma maar lanceert nu al 7 kernpunten:

  1. Een nieuwe bestuursfilosofie, voor én met de bevolking, “tabula rasa” met het verleden.
  2. Nultolerantie probleem onveiligheid
  3. Stop de hoogbouw in Asse en Zellik
  4. Oplossen mobiliteits- en parkingproblemen, een ring ROND Asse
  5. Drastische verlaging kosten huisvuilophaling
  6. Een nieuw, toekomstgericht Hopmarktproject
  7. Nodige infrastructuren voor de deelgemeenten

De nieuwe lijst die zich ‘apolitiek’ noemt omdat ze geen binding heeft met nationale partijen is heel ambitieus. “Als we 7 of 8 zetels kunnen halen, dan spelen wij mee als een sterk blok in de onderhandelingen om een meerderheid te vormen,” zegt Erik Buenckens. “En dat is een realistische prognose,” voegt Chris De Knop eraan toe.

De kartellijst trekt naar de kiezer met de slogan ‘Veranderen kan, veranderen moet!’

Op de foto (vlnr): Jos Van den Abeele, Willy Michiels en Erik Beunckens van ZR, Chris De Knop en Kurt Cockaert (VOLK)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk